Skupaj za boljšo družbo
New email 3

Bodi junak, ne zamenjaj
školjke za smetnjak

V školjko sodijo le 3 stvari

Da, prav ste prebrali. Le tri stvari.

V straniščno školjko sodijo samo
človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.

Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in
ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno
odpadno vodo. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je
dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

  Vlažilni in čistilni robčki niso 

  toaletni papir

  In kot taki ne sodijo v straniščno školjko.

  Zakaj so problematični?

  V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take.
  Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem,
  da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili.
  Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na
  kritičnih mestih v ceveh
  , se tam sprimejo s preostalimi odpadki,
  ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo
  zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk
  in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje
  kanalizacijskega sistema.

  Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatnega
  vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako
  neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb,
  kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov,
  ki se posredno kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah.

  Predstavljajo tudi nevarnost za okolje

  Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v
  odvišnem blatu
  , ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih,
  prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter 
  tveganje za zdravje ljudi in živali.

  V straniščno školjko?

  Tudi naslednji predmeti ne sodijo v straniščno školjko,

  temveč v zabojnike za odpadke.

  Školjka ni smetnjak za:


  Vlažilne in čistilne krpe

  Vato, palčke za ušesa

  Olja in maščobe

  Kavne usedline

  Kontaktne leče


  Kondome

  Ostanke hrane

  Zdravila, obliže

  Cigaretne ogorke

  in druge izdelke

  Več informacij

  Skupaj za boljšo družbo

  Skupaj za boljšo družbo je pobuda
  slovenskih komunalnih podjetij, ki delujejo pod okriljem
  GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva.

   

  Pridružite se pobudi!

  Vlažilne in čistilne robčke, higienske pripokočke in druge odpadke
  odlagajte le v koš za smeti.
  O pravilnem vedenju osveščajte tudi svoje bližnje,
  sodelavce in prijatelje.

  @SkupajZaBoljsoDruzbo

  2020